BRNĚNSKÁ PODZIMNÍ KONFERENCE 2021

 

Po zkušenostech z loňského roku, kdy jsme byli okolnostmi souvisejícími s vládními nařízeními nuceni konání konference zrušit, jsme i letos zvažovali, zda konferenci uskutečnit. S nadějí na pozitivní vývoj situace kolem pandemie Covid 19 jsme přípravy počátkem letošního roku zahájili, nicméně přetrvávající omezení pro akce ve vnitřních prostorách nás vedly k přehodnocení stanoviska. K rozhodnutí nekonat podzimní konferenci v roce 2021 nás vedlo několik důvodů:

·          i když nevíme, co přinese zítřek, jeví se v tuto chvíli vysoce pravděpodobné, že pro konání vnitřních akcí zůstane platné nařízení pro ochranu dýchacích cest. Alespoň v tuto chvíli nevidíme indicie, které by vedly k tomu, že by se toto nařízení mělo zrušit. Vzhledem k věkovému složení účastníků nevidíme jako reálné, setrvat po celý den trvání konference v rouškách

·         podobně vnímáme jako zásadní, omezení, které stanoví omezení kapacity pro využití sálu pro shromažďování

·         v neposlední řadě také vnímáme, že i přes současné uvolnění možnosti ke scházení se ani zdaleka nevrací počty účastníků na shromážděních v období před Covidem 19. Tento fakt nás vede k domněnce, že bychom ani nenaplnili potřebný počet účastníků pro konání konference.

 

Vážíme si práce a času, které mnozí věnují přípravám na konferenci a proto jsme se této úvaze věnovali už nyní, kdy ještě větší část organizačních příprav neproběhla. Bylo by ním líto marně vynaloženého úsilí všech zapojených, kdybychom museli opět konání konference zrušit až těsně před jejím zahájením.

 

Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli nekonat, pro tento rok, ani konferenci on-line způsobem. Vzhledem k dosavadnímu charakteru brněnských podzimních konferencí vnímáme tuto akci zejména jako osobní setkání u Božího slova. Tento, z našeho pohledu, důležitý aspekt není možné při on-line přenosu plnohodnotně naplnit. Navíc registrujeme, že podobných on-line vyučování je, v současné době, na internetu víc, než dost.

 

Věříme, že příští rok budou okolnosti pro konání takovéto akce příznivější a budeme se moci bez omezení setkat s věřícími z celé České republiky a Slovenska.

 

za starší sboru Petr Libánský ml.